Monitoring olejowy

Informacje

Monitoring OriLink jest modułowym systemem umożliwiającym kompleksową kontrolę dystrybucji i stanów magazynowych płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodniczy, płyn spryskiwacza) w serwisie samochodowym. Dzięki modułowej budowie systemu możliwa jest szybka zmiana konfiguracji poprzez dodanie lub usunięcie dowolnych modułów. Dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej i profesjonalnej.


Wersja podstawowa umożliwia jednoczesną obsługę maksymalnie 255 zwijadeł, 64 mechaników oraz 8 gatunków płynu. Baza danych znajduje się w module drukarki i zawiera 900 ostatnich transakcji. Po każdym wydaniu drukowany jest paragon wydania zawierający podstawowe informacje o transakcji. System umożliwia kontrolę stanów magazynowych oraz generowanie raportów.

Wersja profesjonalna jest połączona z komputerem, gdzie znajdują się wszystkie bazy danych. W tej wersji nie ma ograniczeń odnośnie ilości mechaników oraz gatunków płynów. Na ekranie monitora w postaci ikon pokazana jest konfiguracja systemu oraz na bieżąco sygnalizowane są wszystkie czynności wykonywane przez system. Wersja ta prowadzi pełną gospodarkę magazynową oraz umożliwia generowanie raportów.

W opcji możliwe jest sprzęgnięcie z zewnętrznymi programami obsługi zleceń warsztatowych DMS.

Zalety stosowania monitoringu olejowego:

 • prowadzenie gospodarki magazynowej płynów
 • dokładność pomiaru punktu wydań 0,01 litra
 • raporty (okresowe, zbiorcze itp.) umożliwiające bezpieczniejsze i łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi płynów
 • dostęp tylko dla osób uprawnionych (kod PIN-y)
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy
 • możliwość sprzężenia z zewnętrznym programem zleceń warsztatowych
 • możliwość uruchomienia systemu w trybie awaryjnym
 • wydruk informacji odnośnie pobranego płynu (wydruk zawiera m. in. nazwę pobranego płynu, nazwisko osoby pobierającej, ilość pobraną, numer zlecenia, datę, godzinę)
 • ostrzeganie o niskim poziomie płynów w magazynie
 • blokada przed zapowietrzeniem układu
 • możliwość przechowywania bazy danych mechaników oraz transakcji na komputerze
 • szybka oraz profesjonalna obsługa serwisowa

SZCZEGÓŁY KONFIGURACYJNE USTALANE SĄ DLA KAŻDEGO KLIENTA INDYWIDUALNIE.

Shopping Cart