Klauzula informacyjna RODO

  1. Dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez Orion Poland S. i P. Kląskała spółka jawna do celów określonych w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych wskazanego podmiotu.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poznańska 74, 62-510 Konin lub e-mail: oripol@orionpoland.pl
  3. Otrzymane od Państwa dane osobowe w ilości wynikającej z przepisów prawa lub dobrowolnie przekazane, nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz do państw trzecich, oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  4. Czas ich przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego celu zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania obowiązującym we wskazanym podmiocie.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oraz konieczne w niezbędnej ilości w przypadku podjęcia działań lub realizacji umowy między stronami na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,c,f) RODO.
  8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, związanych z profilem działalności Administratora.
  9. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym – biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową firmy, kancelarie prawnicze, Krajowy Rejestr Długów, dostawcy systemów IT, firmy kurierskie z których korzysta Orion Poland S. i P. Kląskała spółka jawna.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Shopping Cart