Sposób działania

 1. Wprowadź nr zwijadła.
 2. Wciśnij ENTER.
 3. Wprowadź swój kod PIN.
 4. Wciśnij ENTER.
 5. Wprowadź nr zlecenia.
 6. Wciśnij ENTER.
 7. Wprowadź żądaną ilość.
 8. Wciśnij ENTER.
 9. Zwijadło aktywne.

Sposoby zablokowania zwijadła

Zwijadło może zostać zablokowane na jeden z poniżej przedstawionych sposobów:

 • Ręczne: wprowadź nr aktywnego zwijadła a następnie wciśnij przycisk STOP.
 • Automatyczne: pobierz żądaną ilość oleju/płynu a zwijadło zamknie się automatycznie.
 • Automatyczne: po upływie określonego czasu (domyślnie 5 lub 10 min) zwijadło zostanie zamknięte.

Postępowanie w razie wprowadzenia błędnych danych:

 1. Jeżeli wprowadzimy błędne dane i nie potwierdzimy klawiszem ENTER, jesteśmy w stanie skasować je wciskając klawisz CE. Po jego wciśnięciu zostaną wyczyszczone dane na aktualnym poziomie.
 2. Jeżeli wprowadzimy błędne dane i potwierdzimy klawiszem ENTER, jesteśmy w stanie cofnąć się używając klawisza EXIT.

Używanie liter.

Litery możemy uzyskać wciskając odpowiednie strzałki + klawisz z literą, np.

 • litera: „P”: wciskamy „żółtą strzałkę” oraz klawisz z numerem „7”,
 • litera: „A”: wciskamy „niebieską strzałkę” oraz klawisz z numerem „1”,
 • znak „-”: wciskamy dwa razy „żółtą strzałkę” oraz klawisz „?”,
 • znak „ „ (spacja): wciskamy dwa razy „żółtą strzałkę” oraz klawisz z numerem „9”.
Shopping Cart