INSTALACJE PNEUMATYCZNE

Instalacja pneumatyczna służy do wytwarzania i dostarczania sprężonego powietrza w serwisie samochodowym. Składa się z następujących elementów:

  • sprężarka (tłokowa lub śrubowa) do wytwarzania sprężonego powietrza
  • zbiornik do magazynowania sprężonego powietrza
  • elementy regulacyjno-oczyszczające (reduktory, filtry) służące do wstępnego przygotowania powietrza
  • instalacja rurowa do transportu sprężonego powietrza
  • punkty poboru powietrza (FRL, szybkozłącza) do indywidualnego przygotowania i poboru sprężonego powietrza
Zwijadło do powietrza Pistolet do powietrza Pistolet do powietrza