RAPORTY

Wersja profesjonalna pozwala na wydruk szczegółowych raportów stanu systemu.
Oto przykładowe wydruki raportów:

System

Szczegóły

Informacje wejściowe

Lista mechaników

-

Aktualne stany magazynowe

-

Historia uzupełnień zbiorników

Nr zbiornika

Zbiorcze

Szczegóły

Informacje wejściowe

Zbiorcze – wg numeru(-ów) zlecenia

Nr zlecenia

Zbiorcze – wg mechaników

-

Zbiorcze – wg gatunków olejów

-

Zbiorcze – wg zwijadeł

-

Wg transakcji – wg numeru(-ów) zlecenia

Nr zlecenia

Wg transakcji – wg zwijadeł

Nr zwijadła

Okresowe

Szczegóły

Informacje wejściowe

Zbiorcze – wg numeru(-ów) zlecenia

Data

Zbiorcze – wg mechaników

Data

Zbiorcze – wg gatunków olejów

Data

Zbiorcze – wg zwijadeł

Data

Wg transakcji – wg numeru(-ów) zlecenia

Data

Wg transakcji – wg mechaników

Data

Wg transakcji – wg gatunków olejów

Data

Wg transakcji – wg transakcji

Data

Wg transakcji – wg zwijadeł

Data

Złożone

Szczegóły

Informacje wejściowe

Zbiorcze – wg numeru(-ów) zlecenia

Nr zlecenia, data

Zbiorcze – wg mechaników

Nr zatrudnienia, data

Zbiorcze – wg gatunków olejów

Nazwa oleju, data

Zbiorcze – wg zwijadeł

Nr zwijadła, data

Zbiorcze – wg gatunków oleju i numeru zleceń

Nazwa oleju, nr zwijadła, data

Wg transakcji – wg numeru(-ów) zlecenia

Nr zlecenia, data

Wg transakcji – wg mechaników

Nr zatrudnienia, data

Wg transakcji – wg gatunków olejów

Nazwa oleju, data

Wg transakcji – wg zwijadeł

Nr zwijadła, data